Utbildning & Utveckling

Hur tänker du – Hur blir det – Har du tur eller otur?

Bestämmer du – Bestämmer andra – Kom du i mål eller inte?

Vad driver dig framåt – Medvetet eller omedvetet – Håller du dig till planen, för du har väl en?

Samtalar du – Gissar du – Ställer du de viktiga frågorna och lyssnar du på svaren?

Din vinkel – Annans vinkel – Vilket perspektiv gäller?

Jag arbetar med utveckling av individer och grupper mot bättre prestationer där fokus bland annat ligger på att lyfta frågor från olika perspektiv.

Att vända och vrida på nuläget för att ta dig till ett önskat läge kräver tålamod, kraft och passion.

Förändring innebär inte alltid en förbättring, men en förbättring innebär oftast någon form av förändring. Det kostar också energi, mycket energi. Ska du försöka eller har du bestämt dig?

Certifierad inom SDI, Feedback, Expectation, Non Violent Communication och med egen säljskola finns rik erfarenhet av både frågor, svar och processerna däremellan.

Områden som är intressanta att arbeta med kan vara:

Relationer och Kommunikation
Värdegrund och Självinsikt
Medvetenhet och Självledarskap
Kraften i varumärken, dess förväntan och rykte