Utbildning & Utveckling

 
 
AFFÄRSNYTTA
 
Arbetar med inlärning, ett utifrån-och-in-perspektiv som bidrar till utveckling.
 
Arbetar också med utlärning, utbildar med teori och fakta.
 
Älskar att kunna mäta effekten kontinuerligt av insatser. Här finns det unika verktyget ZAPP.
 
Vill gärna baklängesplanera för att börja med rätt sak i rätt ordning i rätt mängd.
 
Vill arbeta genom att först se och göra, reflektera, justera och sedan se och göra igen och igen. Och igen.
 
Skapar ramen för kund och mig. Då kan vi vara trygga och fria inom ramen och modigt utmana varandra.

 

EXEMPEL PÅ INNEHÅLL I GENOMFÖRDA UPPDRAG

SJÄLVINSIKT 

Att förstå andra människor börjar med att förstå sig själv först. Självskattning är en vettig start som skapar självmedvetenhet att bygga vidare från. Här tydliggör vi din självbild stärker din identitet.

COACHNING

Att medvetet gå från ett nuläge till ett önskat läge med en person eller grupp kräver planering, tålamod, beslutsamhet, närvaro och tid.  

MENTORPROGRAM

Att under ett år arbeta tillsammans individuellt med till exempel tre chefer från samma företag och samtidigt träffas tillsammans i några planerade möten, innebär parallella processer och dubbel växtkraft. Flera spännande perspektiv och stor lärdom.

SAMLA LAGET

Har ni tappat fart? Vill du kickstarta ditt team? En strukturerad plan finns färdig att skräddarsy för grupputveckling av dig och ditt team.

SÄLJSKOLA

Vi skapar din egen säljskola. Namnsätter den, fyller den med innehåll och bestämmer mål så vi kan starta på rätt plats, gå framåt i rätt riktning och skapa storverk.

ATT MÄTA EFFEKT

Med hjälp av det digitala dialog- och mätverktyget ZAPP kan jag före, under och efter en insats mäta effekten av denna. Tillsammans med kunden kan vi syna utvecklingen som lett till ny insikt och lärdom att bygga framtiden på.

UTVÄRDERING

Effektanalys genomförs tillsammans med beställaren när vi är klara för att kunna fortsätta ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Ständig förbättring.

TRAIN THE TRAINER / FÖRÄNDRINGSPROCESSER

Vi startar tillsammans. Fortsätter framåt och efterhand tar du över och driver er förändringsprocess själv med handledning. Att leda i förändring kräver en tydlig plan, kommunikation, internt ägarskap, närvaro i stunden, blicken på målet och en massa energi.